خانواده بزرگ Brain Mag

ما در BrainMag با تلاش و پشتکار در زمینه توانمند سازی و تجمیع اطلاعات در حوزه های مغز و اعصاب سعی داریم وب فارسی را در این زمینه بهبود داده تا تمام فارسی زبانان در جهان بتوانند به بروزترین اطلاعات آسانتر دسترسی داشته باشند.

مجله تخصصی مغز و اعصاب برین مگ