انواع اختلال شخصیت مرزی و ۴ نوع رایج آن را بشناسید!

در دنیای پیچیده روان‌شناسی، اختلال شخصیت مرزی به عنوان یکی از مرموزترین و چالش‌برانگیزترین اختلالات شناخته می‌شود، اما انواع اختلال شخصیت مرزی وجود دارد که با الگوهای طولانی‌مدت از تجربیات هیجانی ناپایدار و رفتارهای بین‌فردی متغیر مشخص می‌گردد و هر یک ویژگی‌ها و چالش‌های منحصر به فرد خود را دارند.  از نوسانات شدید خلقی گرفته […]