دوپامین: ارتباط باور نکردنی بین احساس شادی و دوپامین چیست؟

شاید شما هم شنیده باشید که دوپامین یک انتقال دهنده عصبی است  که باعث احساس شادی می‌شود. اما از بسیاری از جهات این طور نیست؛ زیرا  با لذت و پاداش بدن در ارتباط است همچنین چیزی بیشتر از یک ماده شیمیایی پیچیده به نظر می‌رسد. این ماده شیمیایی در عملکرد عصبی و فیزیولوژیکی نقش دارد این […]